send link to app

Sävar Simhall app for iPhone and iPad


4.8 ( 4718 ratings )
Health & Fitness
Developer: Fredrik Consulting AB
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 11 May 2013
App size: 4.84 Mb

Sävar Simhalls App för gruppträningsschema och bokning av gruppträning.

Här kan du se kommande pass, boka och avboka pass, se dina bokade pass, läsa bokningsregler osv.